O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2011

NEK je v januarju proizvedla 542 226,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516 850,5 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,75 % presegla načrtovano (503 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v januarju znašal za tritij 0,325 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00237 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v januarju znašal 0,31 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več