O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2013

NEK je v januarju proizvedla 544730,70 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519094,10 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,79 % presegla načrtovano (515 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 2,34 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca januarja pa 2,34 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00149 % (letne omejitve), do konca januarja pa 0,00149 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,21 % letne omejitve oziroma do konca januarja 0,21 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več