O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2014

NEK je v januarju proizvedla 543731,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517067,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,39 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 0,8 ºC in največ za 1,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,58 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca januarja pa 0,58 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00924 % (letne omejitve), do konca januarja pa 0,00924 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca januarja 0,11 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 20 paketov (4,16 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več