O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2019

NEK je v januarju proizvedla 543232,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514601,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,32 % letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00134 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,04 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več