O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2023

NEK je v januarju proizvedla 545 445,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519 387,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,85 % večja od načrtovane (515 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 0,29 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,00021 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,08 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več