O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2005

NEK je v juliju proizvedla 515 433 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 492 343 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 16,95 % presegla načrtovano (421 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, prav tako faktor izkoriščenosti. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juliju znašal za tritij 8,96 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00573 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juliju znašal 0,1 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (0,816 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več