O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2008

NEK je v juliju proizvedla 533 018,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507 696,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,56 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juliju znašal za tritij 2,40 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0143 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juliju znašal 0,16 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (2,154 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več