O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2009

NEK je v juliju proizvedla 535 264,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510 103,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,05 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juliju znašal za tritij 0,144 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00067 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juliju znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 sodov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več
Novica

MAAE končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja NEK

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več