O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2010

NEK je v juliju proizvedla 527 138,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498 748,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,76 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juliju znašal za tritij 6,44 % in za ostale dopustne radionuklide 0,000176 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juliju znašal 0,06 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (0,416 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več