O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2011

NEK je v juliju proizvedla 530 598,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 502 656,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,55 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,233 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 2,17 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0008 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,01 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,36 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 paketov (4,345 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več