O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2014

NEK je v juliju proizvedla 536627,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510843,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,2 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,5 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,27 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 2,65 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0091 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0412 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca julija 0,68 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov (2,496 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več