O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2018

NEK je v juliju proizvedla 523450,66 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 497765,29 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,56 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 99,04-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za   3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 0,26 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 22,69 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,0009 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0137 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma  do konca julija 1,18 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,19 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več