O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2005

NEK je v juniju proizvedla 481 041 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 457 588, MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 6,42 % presegla načrtovano (430 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 97-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juniju znašal za tritij 1,79 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00122 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juniju znašal 0,08 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 soda (0,4 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več