O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2006

NEK je v juniju proizvedla 515 593,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 493 021,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 10,35 % nad načrtovano (447 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,8 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juniju znašal za tritij 0,0916 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00219 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juniju znašal 0,37 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bil uskladiščen 1 sod (0,869 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več