O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2008

NEK je v juniju proizvedla 428 877,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 408 577,2 MWh električne energije.

V tem mesecu je bila proizvodnja za 15,76 % pod načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 83,9-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 85,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juniju znašal za tritij 7,79 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0206 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juniju znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 11 sodov (3,61 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več