O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2009

NEK je v juniju proizvedla 521 051,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496 767,6 MWh električne energije.

V tem mesecu je proizvodnja za 2,43 % presegla načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juniju znašal za tritij 0,326 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00229 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juniju znašal 0,10 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 sodov (1,04 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več