O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2011

NEK je v juniju proizvedla 519 833,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494 877,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,04 % presegla načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,9-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,202 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 1,94 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,0009 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,01 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,13 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,24 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več