O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2018

NEK je v juniju proizvedla 519891,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494888,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,04 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za   3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 22,42 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,0004 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0128% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,13 % letne omejitve oziroma  do konca junija 1,03 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,624 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več