O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za junij 2022

NEK je v juniju proizvedla 509 693,87 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 481 463,73 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,93 % manjša od načrtovane (486 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 9,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 28,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00028 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0041 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,5 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,656 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več
Novica

NEK obratuje s polno močjo

Več
Novica

NEK ponovno zagotavlja električno energijo

Več