O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2006

NEK je v maju proizvedla 271 363,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 258 455,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 22,15 % pod načrtovano (332 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 56,3-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 52,9-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 0,7 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v maju znašal za tritij 0,598 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0215 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v maju znašal 0,52 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 10 sodov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več