O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2009

NEK je v maju proizvedla 472 092,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 449 066,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 8,35 % pod načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 93,3-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 90,63-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v maju znašal za tritij 0,645 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00916 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v maju znašal 0,18 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 sodov (1,04 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več