O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2010

NEK je v maju proizvedla 540 824,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515 460,7Wh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,07 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v maju znašal za tritij 7,26 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v maju znašal 0,10 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 12 paketov (3,818 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več