O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2011

NEK je v maju proizvedla 537 560,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510 303,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,65 % presegla načrtovano (502 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,69-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,16 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 1,74 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 TBq, je njihov delež v maju znašal 0,0001 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,009 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,19 % letne omejitve oziroma do konca maja 1,11 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (1,285 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več