O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2014

NEK je v maju proizvedla 540724,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514982,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % večja od načrtovane (500000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 2,04 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0305 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,09 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,47 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več