O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2015

NEK je v maju proizvedla 232637,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 220438,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 5,47 % večja od načrtovane (209000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 48-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 44-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 0,7 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 1,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 31,6 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0069 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0234 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,19 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,79 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 20 paketov (4,16 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več