O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za maj 2018

NEK je v maju proizvedla 497844,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 473142,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % manjša od načrtovane (488000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 96,8-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 95,5-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 22,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0122 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,20 % letne omejitve oziroma  do konca maja 0,91 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m3  nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več