O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2006

NEK je v marcu proizvedla 501 825,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 478 727,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,5 % pod načrtovano (486 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,22-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,0 ºC in največ za 1,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v marcu znašal za tritij 11,8 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0031 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v marcu znašal 0,07 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 sodov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več