O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2009

NEK je v marcu proizvedla 541 834,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516 495,2 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,28 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v marcu znašal za tritij 5,20 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00085 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v marcu znašal 0,10 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 7 sodov (1,456 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več