O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2010

NEK je v marcu proizvedla 542 533,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517 154,0 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,41 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 1,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v marcu znašal za tritij 0,975 % in za ostale dopustne radionuklide 0 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v marcu znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 sodov (1,701 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več