O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2011

NEK je v marcu proizvedla 420 999,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 399 856,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 20,82 % pod načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 78,5-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 78,2 odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1,6 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,19 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 0,66 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 TBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0014 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0067 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,14 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,61 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več