O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2013

NEK je v marcu proizvedla 494764,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 470942,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 8,5 % manjša od načrtovane (515000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 92,2-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 92,1-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 0,6 ºC in največ za 1,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 1,26 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 4,50 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00162 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,005 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,26 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,67 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 16 paketov (3,328 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več