O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2014

NEK je v marcu proizvedla 543131,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517270,0 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (507000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 1 ºC in največ za 1,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,34 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 1,34 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0049 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0244 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,1 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,28 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 30 paketov (6,24 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več