O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2020

NEK je v marcu proizvedla 543.542,67 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.587,24 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,49 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,0059 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 0,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00043 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0022 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,03 % letne omejitve oziroma  do konca marca 0,2 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več