O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za marec 2022

NEK je v marcu proizvedla 539871 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510102,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,37 % manjša od načrtovane (512000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 2,94 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 5,11 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00044 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0025 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,26 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 8,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več