O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za mesec julij 2006

NEK je v juliju proizvedla 517 022,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 490 903,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 8,61 % nad načrtovano (452 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,07-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v juliju znašal za tritij 0,734 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00266 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v juliju znašal 0,19 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bil uskladiščeno 18 sodov (3,744 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več