O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2005

NEK je v novembru proizvedla 494 360 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 472 612 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,15 % pod načrtovano (483 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, prav tako faktor izkoriščenosti. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v novembru znašal za tritij 18, 4 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0018 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v novembru znašal 0,04 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 sodov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več