O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2010

NEK je v novembru proizvedla 404 037,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 383 390,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 18,43 % pod načrtovano (470 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 83,75-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 79,95-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 1,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v novembru znašal za tritij 0,405 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00465 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v novembru znašal 0,31 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 11 paketov (2,288 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več