O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2011

NEK je v novembru proizvedla 525 033,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498 689,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,77 % presegla načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 1,64 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 4,63 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,00563 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0249 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,17 % letne omejitve oziroma do konca novembra 2,15 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 paketov (3,892 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več