O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2017

NEK je v novembru proizvedla 525520,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500040,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,05 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 2,75 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 9,85 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,00045 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,00607 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma  do konca novembra 1,92 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več