O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2019

NEK je v novembru proizvedla 520160,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494299 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 5,6 % večja od načrtovane (468000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 30,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,001 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,024 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma  do konca novembra 1,02 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 3,328 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več