O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2020

NEK je v novembru proizvedla 525987,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500699,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,2 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 2,18 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 4,94 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0009 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0102 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca novembra 0,92 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več