O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

NEK je v novembru proizvedla 523681,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 497719,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,28 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 35,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0007 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0345 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,04 % letne omejitve oziroma do konca novembra 1,7 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 18,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več