O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2006

NEK je v oktobru proizvedla 539 198,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 513 350,6 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,07 % nad načrtovano (513 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v oktobru znašal za tritij 2,92 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00484 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v oktobru znašal 0,20 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (3,476 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več