O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2009

NEK je v oktobru proizvedla 539 876,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511 952,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,38 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v oktobru znašal za tritij 0,0889 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0005 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v oktobru znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 sodi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več