O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2011

NEK je v oktobru proizvedla 539 765,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511 740,9 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,33 % presegla načrtovano (505 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,84-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,36 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 2,99 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00542 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0188 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,23 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,97 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več