O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2014

NEK je v oktobru proizvedla 541452,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515391,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,06 % večja od načrtovane (505000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,27 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 3,48 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00054 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0452 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 0,91 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več