O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2022

Po zaključenem 32. gorivnem ciklusu, se je v NEK 1.oktobra začel redni remont.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 3,86 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 52,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,0086 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0147% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma  do konca oktobra 0,88 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 15,808 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več