O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2005

NEK je v septembru proizvedla 502 251,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 480 496,2 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,52 % pod načrtovano (438 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v septembru znašal za tritij 13,5 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0018 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v septembru znašal 0,13 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7 sodov (4,1 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Prikaz aktualnih podatkov o stanju elektrarne na spletni strani NEK začasno ne deluje

Več
Novica

Kljub nizkim pretokom Save in visokim temperaturam ozračja NEK obratuje s polno močjo

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2022

Več