O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2006

NEK je v septembru proizvedla 518 952,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494 783,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,02 % nad načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v septembru znašal za tritij 1,40 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00939 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v septembru znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 12 sodov (2,496 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več