O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2010

NEK je v septembru proizvedla 500 557,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 474 709,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,12 % pod načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 96,94-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v septembru znašal za tritij 6,81 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00163 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v septembru znašal 0,13 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 8 paketov (1,664 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več